Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego, 09 - 402 Płock, Plac Dąbrowskiego 1, www.oipip.org.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

plen

Godziny urzędowania

Poniedziałek
7.00 - 15.00
 
Wtorek
9.00 - 17.00
 
Środa - Piątek
7.00 - 15.00
 
 

Pomoc prawna

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, pierwszy i trzeci wtorek w godz. 15.00 - 16.00, natomiast Przewodnicząca OSPiP w drugi wtorek miesiąca między 15.00 - 17.00.

Ponadto po uprzednim umówieniu telefonicznym (+48 24 264 48 33) za pośrednictwem biura OIPiP RP, można skorzystać z porady Radcy Prawnego.
 

Składki

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174 poz. 1038) pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu.
Wysokości składek
 

Obszar działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych RP

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego obejmuje swoim działaniem powiat gostyniński, płocki i sierpecki.

W dniu 10 lipca 2017r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (Prezes Zofia Małas, Wiceprezes Mariola Łodzińska, Wiceprezes Sebastian Irzykowski, członek Prezydium Andrzej Tytuła)   z Panią  Wiceminister Józefą Szczurek – Żelazko.

Poniżej zamieszczona jest informacja dotycząca opiniowania sposobu podziału środków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. oraz zmieniającego rozporządzenie z dnia 14 października 2015 r. w sprawie określenia ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego zawarła Umowę  Partnerską  z  Instytucją  Filmową  MAX -  FILM  S.A.  Nove Kino Przedwiośnie w Płocku w celu promocji  produktów i usług przy wykorzystaniu środków własnych.  W ramach podpisanej umowy każdy członek samorządu: pielęgniarka i położna, ma możliwość zakupienia Vouchera za kwotę 15,00 złoty brutto. Uprawnia on  do zakupienia dowolnego biletu na seans filmowy w formacie 2D/3D grany repertuarowo w chwili realizacji Vouchera lub zakupu biletu.
Każdy członek może zakupić dowolną ilość Voucherów. Zakupiony Voucher jest ważny przez dwa miesiące i umożliwia jednorazowe wejście na seans filmowy. Przy zakupie Vouchera lub biletu, pielęgniarka lub położna zobowiązana jest okazać pracownikowi Kina imienną pieczątkę zawierającą nr PWZ oraz okazać inny dokument potwierdzający jej tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy).

Wskazówki dotyczące funkcjonowania Systemu Monitorowania Kształcenia Podyplomowego, aplikacja dostępna jest pod adresem URL:

https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Partnerzy

Wyślij wiadomość